Den kulturelle skolesekken

 

Vi har ingen DKS-tilbud i skoleåret 2015-2016. Se programmet for skolebesøk her.