Skoletilbud

FOR  GRUNNSKOLEN

Ønsker du et skolebesøk? Ta kontakt med Therese Hagen på telefon: 45 00 26 44 eller e-post: therese.strupstad.hagen [at] aama.no.

8.-10.trinn

Vandring i Hamsuns ruslespor

Gratis for alle elever i grunnskolen. Knut Hamsun kjøpte gården Nørholm utenfor Grimstad i 1918, og bodde der med sin familie fram til sin død i 1952. Han mottok Nobels litteraturpris i 1920 for romanen Markens Grøde. Under 2.verdenskrig ble det kjent at Hamsun støttet okkupasjonsmakten. Etter krigen ble han derfor internert på det gamle sykehuset i Grimstad i påvente av rettsak. I rettsaken i Grimstad ble han ilagt en erstatningsbot som var så stor at han i realiteten var ruinert for alltid. I 1949 utga han sin siste bok Paa gjengrodde Stier, som omhandler tiden fra han ble arrestert til dommen falt i Høyesterett.

Vandringen tar elevene med i Hamsuns ruslespor.  Vi fokuserer på Hamsuns beskrivelser i boken Paa gjengrodde Stier. Opplesning av Hamsuns skildringer i boken er en sentral del av vandringen. Vi starter ved det gamle sykehuset i Grimstad, går over Fløyheia og ender ved ”Hamsuns” postkasse i Storgaten. Vandringen foregår i kupert terreng, og egner seg ikke for mennesker med bevegelseshemninger. Vi anbefaler godt fottøy. Det er mulig å legge vandringen til rette for elever med bevegelseshemninger. Vi starter da vandringen ved det gamle sykehuset i Grimstad, går ned Storgaten, og stopper ved biblioteket og ”Hamsuns” postkasse.

Varighet: 1-1,5 timer

FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

For videregående skole tilbyr vi fem ulike byvandringer, to parkvandringer, samt omvisning på våre tre museer. Alle elever betaler 50% av prisen for våre gruppeprogram. Opplegget må  bookes gjennom Grimstad turistkontor på telefon: 37 25 01 68, eller e-post: turistkontoret [at] grimstad.kommune.no. Web: www.visitgrimstad.com

Byvandring med tema: DIKTERBYEN

Grimstad er Henrik Ibsens og Knut Hamsuns by. Det finnes mange spor etter de verdensberømte dikterne i byen – og Grimstad har satt spor i deres dikting. På byvandringen besøker vi sentrale steder og omtaler opplevelser som kan ha hatt betydning for senere diktning. Les mer her.

Heivandring med tema: HAMSUN

Vandringen tar deg med i Hamsuns ruslespor.  Vi fokuserer på Hamsuns beskrivelser i boken Paa gjengrodde Stier. Opplesning av Hamsuns skildringer i boken er en sentral del av vandringen. Les mer her.