Ansatte

ANITA ESTENSEN

Jeg er daglig leder ved Grimstad bys museer siden 2007. Jeg er barnefødt på Hamar men gjorde sørlending av meg for over 25 år siden.

Som leder har jeg ansvar for både de administrative oppgavene og fagoppgavene på museet. Hvis jeg er riktig heldig, får jeg også lov til å møte publikum. Det er den mest inspirerende siden ved jobben, og den viktigste grunnen til at jeg arbeider her.

Jeg har studert litteratur, kunsthistorie og språk. I tillegg har jeg master i kulturledelse. Jeg har også tatt eksamen i prosjektledelse og styrekompetanse.  Jeg har tidligere jobbet 12 år ved Universitetet i Agder med etter- og videreutdanning.

På fritiden er jeg en storforbruker av kultur. Jeg prøver å få med meg så mye jeg kan av teater, film, musikk og litteratur. Det kommer også godt med i jobben – jeg lar meg inspireres og fascineres, berøres og undres over hva kunsten kan gjøre med oss.

Telefon: 93 03 21 29
E-post: anita.estensen [at] aama.no

THERESE STRUPSTAD HAGEN (i fødselspermisjon f.o.m. 8.2.2019) 

Jeg er formidlingsansvarlig ved Grimstads bys museer siden 2010. Fra 2013-2015 var jeg prosjektleder for etableringen av Sjøfartsmuseet i Aust-Agder.

Som formidlingsansvarlig på museet har jeg ansvar for kontakt og møte med alle publikumsgrupper.  I tillegg er jeg stedsansvarlig for Ibsen-museet, og webansvarlig.

Jeg har grunnfag i nordisk språk og litteratur, og mastergrad i kulturminneforvaltning. Tidligere har jeg jobbet med formidling på Forsvarsmuseet, Egge museum, Nidarosdomen og Stiklestad nasjonale kultursenter. 

Alle sparepengene mine går til reising, fordi jeg simpelthen elsker å reise og oppleve nye steder og kulturer! Jeg har spilt teater hele livet. Jeg liker å fortelle historier, og den store lidenskapen er improvisasjonsteater. Det jeg liker best med jobben min er at jeg kan kombinere teater og museum i møte med publikum.

Telefon: 45 00 26 44
E-post: therese.strupstad.hagen [at] aama.no

VIVIAN STØLEN

Jeg er nå ansatt ved Grimstad bys museer, men har tidligere vært daglig leder ved Norsk Hagebruksmuseum fra 2001 til konsolideringen med Grimstad bys museer i 2010.

Jeg er stedsansvarlig for Norsk hagebruksmuseum, har ansvar for museumsbutikkene og er arrangementsansvarlig for Grimstad bys museer, samt har omvisninger i parken på Dømmesmoen og tar imot skoleklasser.
Mellom andre ting arbeider jeg med norske hagebruksskolers historie og med apotekhistorie.

Hvis jeg skal kalle noe mitt hjertebarn, så må det være Dømmesmoen. Helt siden jeg var elev på gartnerskolen på 80-tallet har Dømmesmoen vært en klar favoritt som turområde og det første stedet i kommunen jeg viser fram til mine besøkende. I over 10 år har jeg vært så heldig å ha arbeidsplassen min på Dømmesmoen, og det er alltid spennende å følge med på alt som vokser og gror i parken. 

Jeg bor på Skiftenes i Grimstad, og har drevet gårdsdrift med birøkt og sauehold siden tidlig på 1980-tallet.

Telefon: 45 21 25 51
E-post: vivian.stolen [at] aama.no

OLAV HAUGSEVJE

Jeg har vært faglig ansvarlig ved Grimstad bys museer siden 2008. Opprinnelig kommer jeg fra Telemark, men har bodd mange år i Bergen.

Som faglig ansvarlig ved museet har jeg ansvar for samlingene og bygningene som museet har, samt at jeg arbeider med dokumentasjon med hensyn til alle temaene museet arbeider med. På sjøfartsmuseet i Hasseldalen er jeg stedsansvarlig.

Jeg har allmenn og nordisk litteraturvitenskap som støttefag, og hovedfag i kulturvitenskap fra Universitetet i Bergen. Jeg skrev hovedoppgave om Rikard Berge og hans arbeid med eventyr- og sagnfortellere.

Telefon: 95 76 80 74 
E-post: olav.haugsevje [at] aama.no

 

 

 

 

SESONGANSATTE

 

Frode Eldegard Mindrebø - guide

Født og oppvokst på Rønnes godt tilbake i forrige årtusen, den gang Norge fortsatt var et U-land og Rønnesferja fortsatt gikk.
Flyttet for et par tiår siden tilbake til Grimstad etter atten år i eksil, og svært tilfreds med det. Lærte å ro før jeg lærte å gå på ski. Kjører i dag åpen båt og går, om nødvendig, på truger.
Utdannet innen realfag og, etter hvert, journalistikk. Interessert i lokal historie og historiefortelling, både i ord og bilder. Grimstadpatriot og sjøfartsinteressert – hva annet kan man være i denne byen!