Apropos Hagebruk: Hermetikken, den gamle oljen

Foredrag ved Erik Rønning Bergsagel fra Norsk hermetikkmuseum.

I våre dager er et lite hermetikkindustri igjen i Norge. Det produseres middagshermetikk, og Vesteraalens bygger ny fabrikk på Sortland for sin fiskebolleproduksjon. Dette er de siste restene av en næring som sto for en stor verdiskapning i hele Norge. På det meste var det omtrent 250 hermetikkfabrikker i landet. I mellomkrigstiden sto hermetikkindustrien for 30% av eksportverdien av norsk fiskerieksport. Industrien drev eget reklamefond, laboratorium og fagskole. Erik Rønning Bergsagel vil trekke noen linjer i utviklingen av den norske hermetikkindustrien fra starten i 1841 frem til i dag.

Erik Rønning Bergsagel jobber som rådgiver og røyker ved Norsk hermetikkmuseum i Stavanger. Han jobber med samlingsforvaltning, forskning og formidling, og han holder liv i den gamle tradisjonen med å røyke norske sardiner i ovnene på hermetikkmuseet. Erik skriver også hermetikkbloggen på forskning.no: https://forskning.no/profil/hermetikkbloggen.

Dato: 

Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 19:00 til 20:00

Sted: 

Grimstad bibliotek, Salen

Pris: 

Gratis inngang