Grimstad bys museers historie

I 1916 ble Ibsenhuset og Grimstad bymuseum offisielt åpnet, etter flere år med forberedelser. Initiativet var lokalt og basert på frivillig innstas. Apoteket der Henrik Ibsen hadde jobbet i perioden 1847-50, ble innredet om Ibsen-museum. Bymuseet fikk tilhold i annen etasje. Det var mange ildsjeler med i arbeidet. Kemner Karl O. Knutson står i en særstilling. Det var også ham som ledet museet gjennom mellomkrigstiden.

Grimstad by, med sine hvite trehus, ligger idyllisk til ved sjøkanten. Her har det vært museum i snart 100 år.
Grimstad by, med sine hvite trehus, ligger idyllisk til ved sjøkanten. Her har det vært museum i snart 100 år. Foto: Simen Samuelsen.

I 50-årene og fremover var det fortsatt ingen faste ansatte ved museet, men det var en del aktivitet, i den grad penger og tid strakk til. Lisen Ugland Bergshaven var primus motor  på denne tiden. Museet involverte seg bl.a. i å få gjenreist Reimanngården, der Ibsen var lærling de første tre år av sitt Grimstad-opphold.

I 80-årene søkte man å få tak på en person som kunne tiltre en fast stilling. Grimstad-gutt og sjøfartshistoriker Jarle G. Bjørklund ble mannen som ledet museet gjennom 90-årene. I samarbeid med Bergshav AS i Hasseldalen, ble det etablert et lite sjøfartsmuseum, med mange gjenstander fra seilskutetiden. Man opprettet også midlertidige stillinger, slik at først og fremst gjenstandsbehandling og registrering kunne bli gjennomført på en faglig måte.

Ved årtusenskiftet tok Rolf Erik Nilsen over som leder for museet. Museumsreformen stod for døren, og dette endte med at museene i Grimstad skulle samles under en administrasjon. Norsk Hagebruksmuseum, opprettet i 1992, ble innlemmet i virksomheten. Både ved hagebruksmuseet og ved museene i sentrum ble aktiviteten større, ikke minst på arrangementssiden. Museet fikk også lederansvar for satsingen Grimstad – dikternes by. Her blir det jobbet med litteraturformidling, med særlig vekt på de to internasjonale størrelsene i Grimstad; Ibsen og Knut Hamsun.

I 2007 fikk museet nytt navn: Grimstad bys museer, med Anita Estensen som ny daglig leder, og med fire faste ansatte i tillegg til lederen.

Fra 01.01.2015 inngikk museet i det nye selskapet Aust-Agder museum og arkiv IKS sammen med AAKS og Setesdalsmuseet.

Museet har flere samlinger, knyttet til byen og Ibsen, sjøfartsmuseet og hagebruksmuseet. I tillegg har museet også i magasiner en samling med gammelt jordbruksutstyr og vogner (Birger Beislands samlinger).