Faglig rådgivning

Grimstad bys museer driver dokumentasjon og formidling på en rekke temaer: Grimstads historie, sjøfart i Aust-Agder, norsk hagebruk og de to dikterne Henrik Ibsen og Knut Hamsun. Museet har samlinger og arkivmateriale knyttet opp til disse temaene. Museet bistår gjerne personer som arbeider med dette stoffet. Museet bidrar som faginstans, eller finner fram relevante gjenstander og bilder fra samlingene.