Prosjekter

 

FORSKNINGSPROSJEKT

Grimstad bys museer deltok som ett av 5 museer i Litteraturnettverket i et tverrfaglig dokumentasjons- og forskingsprosjekt om museum som minnepolitiske aktører gjennom refleksjon over fortidens rolle i et moderne demokrati.

Prosjektperioden var fra høsten 2015 til våren 2018. I april 2018 ble boken Forfattarens skriftstader publisert på Samlaget. Grimstad bys museer ved Anita Estensen, Olav Haugsevje og Therese Strupstad Hagen sto for artikkelen "Forhandling uten forsoning. En minnepolitisk studie av Hamsun-året 2009 i Grimstad". 

Prosjektet er finansiert med støtte fra Norsk Kulturråd. 

For spørsmål knyttet til prosjektet, kontakt Anita Estensen på e-post: anita.estensen [at] aama.no eller telefon: 93 03 21 29.