Prosjekter

NY UTSTILLING OM MORTEN SMITH PETERSEN OG HASSELDALEN

 

På Sjøfartsmuseet i Aust-Agder er museet i gang med hovedprosjektet på utviklingen av en ny utstilling. Utstillingens hovedtema er rederen Morten Smith Petersen og Hasseldalen.

Fokus vil være på Morten Smith Petersen og hans rolle som reder og politiker, Det norske veritas og tekniske nyvinninger.

Utstillingen er planlagt åpnet i juni 2016.

For spørsmål knyttet til prosjektet, kontakt faglig ansvarlig Per Ivar H. Engevold på e-post: per.ivar.engevold [at] aama.no eller telefon: 47 64 28 59.

 

IBSEN-MUSEET 100 ÅR

 

I 2016 er det 100 år siden Ibsen-museet åpnet. Grimstad bys museer ønsker å markere jubileet gjennom ulike tiltak. Museet jobber med en fornying av utstillingen i Ibsen-museet, fornying av hagen ved Ibsenhuset og et vandreteater.

For spørsmål knyttet til utstillingen, kontakt faglig ansvarlig Olav Haugsevje på e-post: olav.haugsevje [at] aama.no eller telefon: 95 76 80 74.

For spørsmål knyttet til hagen, kontakt Vivian Stølen på e-post: vivian.stolen [at] aama.no eller telefon: 45 21 25 51.

For spørsmål knyttet til vandreteateret, kontakt Therese Strupstad Hagen på e-post: therese.strupstad.hagen [at] aama.no eller telefon: 45 00 26 44.

 

FORSKNINGSPROSJEKT

 

Grimstad bys museer deltar som ett av 12 museer i Litteraturnettverket i et tverrfaglig dokumentasjons- og forskingsprosjekt om museum som minnepolitiske aktører gjennom refleksjon over fortidens rolle i et moderne demokrati.

Prosjektet går fra høsten 2015 til våren 2018, og skal munne ut i en gratis e-bok. Prosjektet har fått tildelt 650 000 kroner fra Norsk kulturråd fordelt over tre år.

For spørsmål knyttet til prosjektet, kontakt Anita Estensen på e-post: anita.estensen [at] aama.no eller telefon: 93 03 21 29.