Våre samlinger

Grimstad bys museer har samlinger knyttet til temaene som museet dokumenterer og formidler.

Bysamlingen

Gjenstander, møbler, malerier og annet billedmateriale fra private hjem og institusjoner i byen. Innsamlingen begynte i 1914.

Sjøfartssamlingen

Her er seilskutetiden godt dokumentert. En del av gjenstandene er utstilt på Sjøfartsmuset i Grimstad som ligger i Hasseldalen.

Hagebrukssamlingen

Er knyttet til Norsk Hagebruksmuseum, som ble etablert i 1992. Utstyr, litteratur og bildemateriale vedrørende hagebruket er godt dokumentert i denne spesialsamlingen.

Birger Beislands samlinger

Her er landbruket godt dokumentert. Samlingen ble i 1983 overdradd til Grimstad kommune. Det er utrolig hva en privatperson greide å samle sammen av gamle vogner og redskaper.

Ibsen-samlingen

Hører til Norges eldste Ibsen-museum, som ligger i Grimstad sentrum. I snart hundre år er det kommet Ibsen-relatert materiale inn til museet. Det originale apoteket som Ibsen arbeidet i, er bevart. Samlingen forteller derfor også mye apotekhistorie.

Knut Hamsun

Hamsun har foreløpig ikke eget museum i Grimstad, men museet besitter en del gjenstander og bøker etter den store romanforfatteren.

Fløistad-samlingen

Består av fotoutstyr og et stort fotomateriale etter fotografen Ivar Fløistads arvinger. Samlingen omfatter atelier- og mørkeromsutstyr, fotoapparater, et interiør (venteværelse) og negativer.