Apropos Sjøfart: Det sørlandske Anglo Saxon-eventyr

Foredrag ved Gaute Christian Molaug.

På midten av 1920-tallet lå skipsfarten på Sørlandet nede med brukket rygg. Seilskutetida var definitivt over og den økonomiske krisen i kjølvannet av 1. verdenskrig gjorde det vanskelig å drive lønnsom fraktfart til havs. Men nettopp i denne vanskelige perioden bød det seg en ny sjanse.

I 1927 tilbød oljeselskapet Anglo Saxon Petroleum salg av flere eldre damptankere på gunstige betingelser. I alt 17 av dem havnet på Sørlandet Kjøpet kom til å innlede et hamskifte i sørlandsk skipsfart og i 1939 var rundt 10 % av den norske handelsflåten hjemmehørende på Sørlandet.

Gaute Christian Molaug arbeider som arkivar, rådgiver og formidler ved Aust-Agder museum og arkiv, avdeling KUBEN. Han er utdannet historiker og har skrevet hovedfagsoppgave om sørlandsredernes satsing på tankfart i mellomkrigstiden.

Dato: 

Tirsdag, 23 oktober, 2018 - 19:00 til 20:00

Sted: 

Grimstad bibliotek, Salen

Pris: 

Gratis inngang