Tidligere skoletilbud

Ibsen og Hamsun for ungdom

Et heldagsopplegg med utgangspunkt i dikternes liv og forfatterskap, tilrettelagt og skreddersydd slik at både form og innhold skal engasjere ungdom. Ibsens og Hamsuns diktning gir muligheter til å diskutere en rekkeproblemstillinger som opptar ungdommer i dag.

Elevene møter kunstnere av nasjonalt format som har evnen til å engasjere ungdom, gjennom litteratur, musikk, drama, foredrag og film.

To sultne menn – et litterært møte med Ibsen og Hamsun

En presentasjon av de to forfatterne med hvert sitt verk – Hamsuns ”Sult” og Ibsens ”Terje Vigen” – i en dramatisert form.

Romanen ”Sult” var Hamsuns gjennombruddsroman fra 1890 som også representerer et tidsskille i norsk litteratur. Romamen ble formidlet gjennom forestillingen ”Hunger” – et figurteaterstykke som ble fremført av TinkerTing med dukkespillerne Per Arne Løset og Gisle Hass. Forestillingen er produsert av Norland figurteater og regissert av Pickled Image fra England.

Ibsens dikt ”Terje Vigen” er det litterære verket som kanskje knytter Ibsen sterkest til Grimstad. Det ble skrevet i 1862, og handler om Terje Vigen som ror over til Danmark for å hente mat til seg og familien da forsyningene til Norge var blokert av engelskmennene på grunn av napoleonskrigene. Framføringen av diktet ble gitt i form av en klassisk opplesning av skuespiller Morten Liene.

Slaget på Grimstad havn

For over 200 år siden var det et stort sjøslag her i Grimstad. Det var en engelsk fregatt som forsøkte å kapre en slupp som var på vei med matvarer fra Bergen til Flensburg. Det var kanoner og skyting nede på havna, og mange blei såra. Men hva var det egentlig som skjedde den 16.mars i 1811? Og hvordan starta det hele?

Slik åpner forestillingen ”Slaget på Grimstad havn. Sammen med musiker, museumspedagog og skuespiller blir elevene dradd inn i historien og får selv ”delta” i den dramatiske hendelsen. I løpet av 35 minutter får de innblikk i et viktig øyeblikk i Grimstads historie og blir kjent med levevilkår, den tids kommunikasjonsteknologi, musikk og kultur. Prosjektet er en del av Grimstads bys museers satsing i forbindelse med 200 årsmarkeringen for sjøslaget i 2011.

Dikting og forelskelse

Hva er forelskelse? Er det det samme å være forelska før og nå? Hvordan uttrykker vi forelskelse i tekst og tale i dag kontra før i tiden?

Ved å se på utvalgte dikt fra Henrik Ibsen og Knut Hamsuns diktning får elevene delta i dialog og diskusjon med fokus på tematikken dikting og forelskelse. Opplegget legger opp til aktivitet og kreativitet. Elevene får blant annet prøve seg på å skrive kjærlighetsdikt med penn og blekk. De får også lære språklige virkemidler for å kunne lage egne tolkinger av dikt eller bruke i egen dikting.  Dette skjer gjennom praktiske arbeidsoppgaver – både i grupper og individuelt.

I opplegget inngår også en omvisning på Ibsen-museet og i deler av Grimstad by med fokus på hva som kan ha inspirert Henrik Ibsen og Knut Hamsun til å dikte mens de bodde i Grimstad.

Apis, apiarus, apiarum!

”Om biene skulle dø ut ville menneskeheten ikke ha mer enn fire år igjen å leve.”

Dette sa Albert Einstein da han innså hvor viktig insektenes bestøvning var for naturen og for menneskene. Vi må kjenne til bienes levemåte for å forstå en slik påstand. Apis, apiarus, apiarum! på Norsk Hagebruksmuseum vil gi svar på mange spørsmål.

Hva er det som skjer når biene besøker blomstene?
Hva gjør biene og hvordan er livet inne i bikuben?
Hvordan er det å gå kledd som en birøkter?
Hva er bivoks og hva har vi brukt bivoks til gjennom tidene?

Elevene får bli kjent med birøkten både fra vår fjerne og vår nære fortid, og ved å bruke alle sansene -  se, høre, lukte, smake og berøre. Elevene får også møte levende bier, og får selv lage produkter av bivoks.