For Videregående skole

For videregående skole tilbyr vi fem ulike byvandringer, to parkvandringer, samt omvisning på våre tre museer. Alle elever betaler 50% av prisen for våre gruppeprogram. Opplegget må  bookes gjennom Grimstad turistkontor på telefon: 37 25 01 68, eller e-post: turistkontoret [at] grimstad.kommune.no. Web: www.visitgrimstad.com.

BYVANDRING

Byvandring med tema: IBSEN

På byvandringen besøker vi sentrale Ibsen-steder i Grimstad, før vi avslutter turen i Ibsen-museet. Byvandringen har hovedfokus på Ibsens tid i Grimstad, og på hva som kan ha inspirert Henrik Ibsen til å skrive mens han bodde her. Les mer her.

Byvandring med tema: DIKTERBYEN

Grimstad er Henrik Ibsens og Knut Hamsuns by. Det finnes mange spor etter de verdensberømte dikterne i byen – og Grimstad har satt spor i deres dikting. På byvandringen besøker vi sentrale steder og omtaler opplevelser som kan ha hatt betydning for senere diktning. Les mer her.

Byvandring med tema: SJØFARTSBYEN

Byvandringen tar dere med gjennom Grimstads gater, hvor vi ser på gamle og nye bygninger og steder som har hatt betydning for byen og sjøfarten. Les mer her.

Heivandring med tema: HAMSUN

Vandringen tar deg med i Hamsuns ruslespor.  Vi fokuserer på Hamsuns beskrivelser i boken Paa gjengrodde Stier. Opplesning av Hamsuns skildringer i boken er en sentral del av vandringen. Les mer her.

Byvandring med tema: GRIMSTAD

I denne byvandringen fokuserer vi på hva som er særegent for Grimstad. Vi stopper på spennende lokalhistoriske og samtidsaktuelle steder i Grimstad sentrum, og forteller om Grimstads næring, kultur,  arkitektur og infrastruktur gjennom tidene og i dag. Les mer her.

PARKVANDRING

Parkvandring med tema: HAGEBRUK

Parkvandringen går gjennom deler av det praktfulle hageanlegget på Dømmesmoen. Elevene får se rosene, dammen, eika, ”gamlebygget”, staudene og Ibsens urtehage. Parkvandringen inkluderer også en presentasjon inne på museet, hvorpå elevene kan utforske museets utstillinger på egenhånd. Les mer her.

GUIDING PÅ MUSEUM

Ibsen-museet

Under besøket på Ibsen-museet vil gruppen først få en introduksjon om Henrik Ibsens liv og virke i Grimstad. Etter dette vil elevene få bevege seg fritt i museet på egenhånd. Les mer her.

Sjøfartsmuseet

Under besøket på sjøfartsmuseet vil elevene først få en introduksjon om sjøfartsbyen Grimstad og skipsverftet i Hasseldalen på utsiden av museet, før de kan utforske sjøfartsmuseet på egenhånd. Les mer her.

Norsk Hagebruksmuseum

Under besøket på Norsk Hagebruksmuseum vil elevene vil få en introduksjon om Dømmesmoen og museet, før de kan bevege seg rundt i museets utstillinger på egenhånd. Les mer her.