Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen
Kontakt oss Åpningstider og billetter Hva skjer?    

Hamsun-museum i Grimstad

Storgaten 44 hvor det planlegges et Hamsun-museum

Det har vært et ønske om å etablere et Hamsun-museum i Grimstad siden begynnelsen av 2000-tallet. I februar 2017 vedtok Grimstad kommunestyre at det skulle nedsettes en komité som skulle utrede mulighetene rundt en slik etablering.
I juli 2017 forelå en forstudie som anbefalte at det ble arbeidet videre med en etablering av et Hamsun-museum i Storgaten 44. Forstudien kan leses i sin helhet her.
Kommunestyret var enig med komiteens anbefaling og vedtok enstemmig å nedsette et forprosjekt. Komiteen for forprosjektet ble opprettet våren 2018. De legger fram sin rapport i juni 2019.