DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Vi har ingen DKS-tilbud i skoleåret 2015-2016. Se våre opplegg for skoleklasser her.