Tidligere skoletilbud

Ibsen og Hamsun for ungdom

Et heldagsopplegg med utgangspunkt i dikternes liv og forfatterskap, tilrettelagt og skreddersydd slik at både form og innhold skal engasjere ungdom. Ibsens og Hamsuns diktning gir muligheter til å diskutere en rekkeproblemstillinger som opptar ungdommer i dag.

Elevene møter kunstnere av nasjonalt format som har evnen til å engasjere ungdom, gjennom litteratur, musikk, drama, foredrag og film.

To sultne menn – et litterært møte med Ibsen og Hamsun

En presentasjon av de to forfatterne med hvert sitt verk – Hamsuns ”Sult” og Ibsens ”Terje Vigen” – i en dramatisert form.

Romanen ”Sult” var Hamsuns gjennombruddsroman fra 1890 som også representerer et tidsskille i norsk litteratur. Romamen ble formidlet gjennom forestillingen ”Hunger” – et figurteaterstykke som ble fremført av TinkerTing med dukkespillerne Per Arne Løset og Gisle Hass. Forestillingen er produsert av Norland figurteater og regissert av Pickled Image fra England.

Ibsens dikt ”Terje Vigen” er det litterære verket som kanskje knytter Ibsen sterkest til Grimstad. Det ble skrevet i 1862, og handler om Terje Vigen som ror over til Danmark for å hente mat til seg og familien da forsyningene til Norge var blokert av engelskmennene på grunn av napoleonskrigene. Framføringen av diktet ble gitt i form av en klassisk opplesning av skuespiller Morten Liene.

Dikting og forelskelse


Hva er forelskelse? Er det det samme å være forelska før og nå? Hvordan uttrykker vi forelskelse i tekst og tale i dag kontra før i tiden?

Ved å se på utvalgte dikt fra Henrik Ibsen og Knut Hamsuns diktning får elevene delta i dialog og diskusjon med fokus på tematikken dikting og forelskelse. Opplegget legger opp til aktivitet og kreativitet. Elevene får blant annet prøve seg på å skrive kjærlighetsdikt med penn og blekk. De får også lære språklige virkemidler for å kunne lage egne tolkinger av dikt eller bruke i egen dikting.  Dette skjer gjennom praktiske arbeidsoppgaver – både i grupper og individuelt.

I opplegget inngår også en omvisning på Ibsen-museet og i deler av Grimstad by med fokus på hva som kan ha inspirert Henrik Ibsen og Knut Hamsun til å dikte mens de bodde i Grimstad.