Åpningstider Opplevelser med guide Kontakt oss    
   

Sørlandsk skipsfart: Hva er nå det? Om å skrive lokal sjøfartshistorie i globaliseringens tid

  15. apr 2024   kl. 19:00

Olav Arild Abrahamsen har skrevet bok om sørlandsk skipsfart 1920-2020. I foredraget vil han ta for seg nyere tid, fra shippingkrisen inntraff 1976 og fram til i dag.

Abrahamsen vil i sitt foredrag ta utgangspunkt i shippingkrisen 1976–1987, karakterisert som en nær-døden-opplevelse for sørlandsk skipsfart. Nordsjøen og oljeeventyret blir redningen for de få som overlevde. Så hvor blir det av den sørlandske handelsflåten i det som blir kalt verdens mest globaliserte næring? På Sørlandet synes tradisjonell skipsfart, kanskje med unntak av Grimstad, å seile inn i solnedgangen. Etter tusenårsskiftet går det maritime Sørlandet fra å være en tradisjonell skipsfartsregion til å bli en spesialisert klynge for leveranser til olje- og gassvirksomheten, og i shipping overtar offshorerederiene hegemoniet. Spørsmålet er om det i det hele tatt gir mening å operere med begrepet sørlandsk skipsfart i en globalisert tid. 

Olav Arild Abrahamsen (f. 1948) er tidligere førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Agder. Han har bl.a. skrevet tre byhistorier: om Molde og om sørlandsbyene Flekkefjord og Farsund. Abrahamsen har undervist i internasjonal historie ved Universitet i Agder og har skrevet lærebøker i verdenshistorie. 

Kjøp billett her!