UTSOLGT! Krigsseilerne i dagens minnekultur

  27. feb 2024   kl. 19:00

Sted: Sjøfartsmuseet i Aust-Agder

Foredrag ved Unni Langås om krigsminner i samtidslitteraturen

Hendelsene under andre verdenskrig blir i dag fortalt av nye generasjoner. Vi finner dem framstilt og fortolket på museer, på filmer, på teater og tv, og i litteratur. Til sammen utgjør disse erindringsformene det vi kaller dagens minnekultur om krigen.

I dette foredraget vil Unni Langås se nærmere på skjønnlitteratur og erindringslitteratur som tegner ulike bilder av krigsseilerne og deres etterkommeres erfaringer. Jon Michelets romanserie En sjøens helt (2012-2018) er skrevet av en skjønnlitterær forfatter som skaper et fiktivt univers basert på historiske opplysninger. Berit Rickhards to dokumentariske bøker, Fra sjømann til soldat - krigen som aldri tok slutt (2017) og Det var hjem vi sjøfolk skulle (2020), er basert på hennes egne erindringer som etterkommer og på intervjuer med andre krigsseilerbarn. Begge forfatterne bestreber seg på sannferdig gjengivelse av historiske hendelser, men når de velger ulike sjangrer og synsvinkler, blir resultatet forskjellig. Vi kan bruke eksemplene til å reflektere over hvordan en minnekultur ikke bare preger vår forståelse av fortiden, men også hva den sier om den tiden vi lever i her og nå. 

Unni Langås er professor ved Universitetet i Agder. I 2022 utga hun boken Krigsminner i samtidslitteraturen. Langås er leder for prosjektet Uferdig fortid. Norge og andre verdenskrig i samtidens estetiske minnekultur

Kjøp billett til foredraget her!