Tidligere skoletilbud

Slaget på Grimstad havn

For over 200 år siden var det et stort sjøslag her i Grimstad. Det var en engelsk fregatt som forsøkte å kapre en slupp som var på vei med matvarer fra Bergen til Flensburg. Det var kanoner og skyting nede på havna, og mange blei såra. Men hva var det egentlig som skjedde den 16.mars i 1811? Og hvordan starta det hele?

Slik åpner forestillingen ”Slaget på Grimstad havn. Sammen med musiker, museumspedagog og skuespiller blir elevene dradd inn i historien og får selv ”delta” i den dramatiske hendelsen. I løpet av 35 minutter får de innblikk i et viktig øyeblikk i Grimstads historie og blir kjent med levevilkår, den tids kommunikasjonsteknologi, musikk og kultur. Prosjektet er en del av Grimstads bys museers satsing i forbindelse med 200 årsmarkeringen for sjøslaget i 2011.