Romanforfatter og Nobelprisvinner Knut Hamsun bodde på herregården Nørholm i Grimstad i årene 1918-1952. Vi formidler hans liv og verk fra denne perioden.

Romanforfatter og Nobelprisvinner Knut Hamsun bodde på herregården Nørholm i Grimstad i årene 1918-1952. Vi formidler hans liv og verk fra denne perioden.

Hva skjer:

Artikler

Hamsuns dikterstue på Nørholm

Da Knut Hamsun ble eier av Nørholm gård, fikk han flyttet en tidligere husmannsstue ned til hovedgården som han brukte som dikterstue. Han kalte det bare for «huset mitt» og her skrev han flere av sine romaner og forfattet brev og avispamfletter. Dikterstuen var et viktig og etterlengtet fristed når han skulle skrive.