Hamsun på egenhånd

Det fins flere steder i Grimstad som knytter seg til Knut Hamsun (1859-1952). Flere av disse kan oppsøkes på egenhånd, og her er en oversikt over hvilke det er og hvor de befinner seg:

Byste av Hamsun, Knut Hamsuns plass (Storgaten 44) – utenfor det planlagte Hamsun-museet står en byste av Knut Hamsun utført av Roald Olsson. Bysten er en gave fra barnebarnet, Anne Marie Thurmann-Moe, og ble avduket i Hasmun-året 2009.

Victoria-statue, Bietorvet, Storgaten 15 – statuen er laget av Nina Sundbye og er inspirert av hovedpersonen i Knut Hamsuns roman ”Victoria” (1898).

Postkassen, Storgaten 23 – beskrevet i ”På gjengrodde stier” se Hamsuns ruslespor: Brevkortet.

Hamsuns ruslespor: ”Brevkortet”, fra Grimstad gamle sykehus (Frivoldveien 24) til postkassen i Storgaten – i boken ”På gjengrodde stier” (1949) beskriver Knut Hamsun en strabasiøs tur han legger ut på for å poste et brev til Nørholm. Traseen han gikk, er i dag merket sti som kan følges på egen hånd.

Hamsuns ruslespor: ”Edens have”, fra Grimstad gamle sykehus (Frivoldveien 24) til Edens have, Dømmesmoen – Knut Hamsun satt i arrest på Grimstad sykehus i 1945. Han fikk lov av personalet å gå turer i nærheten av sykehuset. En av turene han tok, gikk til Edens have som var Morten Smith Petersens sommerresidens. Bygningen brant ned i 1922, men rusleturen til Hamsun er merket.

Grimstad gamle sykehus, Frivoldveien 24 – Knut Hamsun ble internert på Grimstad gamle sykehus etter at han ble arrestert i juni 1945. Han satt her til september 1945 da han ble overført til Landvik gamlehjem. Han beskriver oppholdet på sykehuset i boken ”På gjengrodde stier”.

Nørholm gård, Nørholmkilen – familien Hamsuns hjem i Grimstad fra 1918 (før 1961 Eide kommune. Fra 1961 Landvik kommune. Fra 1971 Grimstad kommune). I hagen står byste av Knut Hamsun laget av Wilhelm Rasmussen ved Hamsuns gravsted i hagen på Nørholm. Gården er fortsatt i familiens eie, og er ikke åpen for besøkende.

Dikterstuen, Nørholm gård – Da Knut Hamsun kjøpte Nørholm gård fulgte en nedlagt husmannsplass med på kjøpet. i 1921 fikk Knut Hamsun flyttet husmannsstuen nærmere gården, og brukte den som dikterstue. Ikke åpent for besøkende.

Rasteplass Trolldalen, E 18 for vestgående – steingjerde som viser hvor grensen for Nørholm gård før byggingen av den nye E 18-traseen.

Eide kirkegård ved Eide kirke (1795), Fossdalsveien 2 – gravsted for nesten hele hamsunfamilien: Marie Hamsun (1881-1969) - gift med Knut Hamsun. Tore Hamsun (1912-1995) - Knut og Maries eldste sønn. Arild Hamsun (1914-1988) Knut og Maries nest eldste sønn. Ellinor Hamsun (1915-1987) - Knut og Maries eldste datter. Brit Hamsun (1919-1995) - gift med Arild Hamsun. Esben Hamsun (1942-1964) - Brit og Arilds sønn. Knut Hamsuns urne er satt ned under gullregnen i hagen på Nørholm.

Grotten ved Store Luetjenn, Riksveg 404/Opplandsveien – avduket av Landvik historielag i 2009. Beskrevet i ”På gjengrodde stier” 1949.

Nina Sundbyes skulpturer på Grimstad bibliotek, Jernbanebrygga 1 - På Grimstad bibliotek finner du 33 skulpturer laget av billedhugger Nina Sundbye.  Skulpturene er knyttet opp mot Knut Hamsun og Henrik Ibsens litteratur. Du kan låne en katalog på biblioteket og gå på en tur fra skulptur til skulptur for på den måten å møte Ibsen og Hamsuns litterære figurer.