Bli med til apotekbygningen i Grimstad hvor dramatikeren Henrik Ibsen arbeidet og skrev sitt første skuespill Catilina!

Bli med til apotekbygningen i Grimstad hvor dramatikeren Henrik Ibsen arbeidet og skrev sitt første skuespill Catilina!

Hva skjer: