Fra Nørholm til Tjore i Hamsuns fotspor

På Tjore står det en bauta med inskripsjonen: Knut Hamsun 1859-1952. Den markerer stedet hvor Knut Hamsun snudde på sin daglig vandring fra Nørholm. Tur-retur ble det 4 kilometer.

Bautaen på Tjore. Foto: Anita Estensen

På bautaen står et sitat fra Hamsuns siste verk, På gjengrodde stier:

Vi er alle sammen på Reise til et land som vi kommer tidsnok til. Det haster ikke med oss, vi tar tilfeldighetene med på veien.

Sitatet fra På gjengrodde stier. Foto: Anita Estensen

Det var i forbindelse med Kulturminnedagen i 2005 at bautaen ble reist. På plaketten kan vi lese at den står der til minne om Knut Hamsuns spaserturer mellom Nørholm og Ågre bro de siste årene han levde.

En vakker trapp fører opp til bautaen. Foto: Anita Estensen

Vandreren var en gjenganger i Hamsuns litteratur, og selv vandret han også hele livet. Og hans siste vandreturer ble altså markert i stein.

 

 

 

Teksten er skrevet av Anita Estensen, leder ved Grimstad bys museer.

Hver 14. dag sender vi nyhetsbrev med artikler til våre abonnenter.

Trykk HER dersom du også ønsker å få kultur- og litteraturhistorisk lesestoff rett i mailboksen!

Du kan lese flere av museets Hamsun-relaterte artikler HER.