Knut Hamsun og fødselsdagen

Knut Hamsun hadde ingen problemer med å være i rampelyset, så lenge han selv hadde regien. Men når journalistene ville ha intervju på bursdagen, var han lite samarbeidsvillig. Hamsun søkte dekning på fødselsdagen den 4. august, og brukte flittig «billettmerke: bortreist på dagen» for å unngå «plageåndene».

Portrettbilde av Knut Hamsun rundt 50-årsdagen. Foto: Helland&Co. Eier: Oslo Museum.

Da Hamsun fylte 50 år i 1909, klarte han det kunststykke å få journalistene til å tro at de var ett år for sent ute. Han takket for oppmerksomheten, men påpekte at han fylte egentlig 51 år. Slik klarte han å sno seg unna festivitas og annen uønsket publisitet.

I 1919 var journalistene imidlertid blitt klar over Hamsuns manøver ti år tidligere. Da han fylte 60 år, kunne Dagsposten i Trondheim meddele at «først i år kunne vi finne ut når forfatteren egentlig er født». Endelig hadde pressen fått klarhet i at fødeåret var 1859, og ikke 1858 som han tidligere hadde hevdet.

Til dette jubileet publiserte Gyldendalske bokhandel en festutgave av Pan som var en bibliofilutgave i 100 eksemplarer. I Det norske studentersamfunds folkeskrifter handlet den fjerne boken om Knut Hamsun. Den var skrevet av Sigurd Hoel. Et eget nummer av tidsskriftet Literaturen ble dedisert til Knut Hamsun. Her skrev både Selma Lagerløf, Ellen Key, Albert Engström, Just Bing, Nini Roll Anker, Hans Brix, Anna Maria Pallgren, Johan Bojer, Rikard Lindstrøm og Rolf Hjort-Schøyen hyllinger til dikteren.

Den 4. august 1919 brakte Grimstad Adressetidende et stort oppslag over flere spalter på første side med gratulasjoner til Knut Hamsun. I brede ordelag og svulstige vendinger ble livet og de viktigste delene av produksjonen hans omtalt. Avisen var ikke i tvil at Hamsun var Nordens fremste dikter nå som Ibsen, Bjørnson og Lie var i graven. Men til tross for hans storhet, framholdt avisen at Hamsun er «en beskjeden mann der han lever sitt tilbaketrukne liv sammen med hustruen på Nørholm». Journalisten var ikke sikker på om han var hjemme på dagen.

Forlagsdirektør Harald Grieg i Gyldendal sørget for at Hamsuns romaner kom ut i flere opplag, også i festutgaver. Her fra Griegs hage i 1936. Foto: Anders Beer Wilse. Eier: Norsk Folkemuseum.

Til 70-års dagen i 1929 hadde Forfatterforeningen gått til anskaffelse av et sølvkrus som de ønsket å forære ham. Men Knut Hamsun nektet å ta imot; han ønsket ikke å stå i takknemlighetsgjeld til noen.

Også denne gangen var det vanskelig å treffe på Knut og Marie på Nørholm. Pressen klarte å finne ut at ekteparet hadde oppholdt seg i Lillesand de siste ukene, men på selve dagen var de reist videre vestover. Ingen kunne fortelle hvor de oppholdt seg den 4. august. Jubilanten var rett og slett forduftet.

Senere på høsten satte Nationaltheatret opp en festforestilling i anledning 70-års dagen. De ønsket ikke å sette opp forestillingen på selve dagen siden det var midt i sommerferien.

 

I 1934 fylte Hamsun 75 år. Gyldendal forlag ga i den forbindelse Henrik Lund oppdraget med å male et portrett av Knut Hamsun. Det ble malt på Nørholm i løpet av sommeren 1934. Forlaget ga også ut hans samlede verker i en ny praktutgave. Einar Skavlands biografi om Hamsun ble også trykket på nytt.

Hamsun gikk tidlig til anskaffelse av bil som ble flittig brukt i forbindelsen med bursdagen. Selv tok han aldri sertifikat, men Marie var fast sjåfør da ekteparet flyktet fra Nørholm.

På 80-års dagen i 1939 var ekteparet igjen bortreist. Dette året hadde de lagt ut på en lang reise som tok dem først til Nordmøre og senere til Folldal og nedover Østerdalen. Den 29. juli overnattet de på Rena, og dagene etterpå tilbrakte de i Elverum hvor de hadde lagt seg inn på Central hotell. Selve bursdagen ble feiret på Nupseteren i Heradsbygd hvor ekteparet hadde oppholdt seg da de var nygifte. Dagen etter ble de observert i Notodden før de returnerte til Nørholm søndag 6. august. Det ble vanskeligere og vanskeligere å holde det hemmelig hvor han var den 4. august.

Forfatterforeningen sendte Hamsun 80 røde roser, og blomster vanket det også fra kunstforeningen. Gyldendal forlag ga ham et engelsk empire-barometer og fra en tysk beundrer fikk han en stor skulptur.

Siden Hamsun var bortreist på dagen, hadde postvesenet samlet gratulasjonene. Det ble til slutt to fulle postsekker med hilsninger fra inn- og utland. Blant dem lå en hilsen fra kong Håkon og rikskansler Hitler.

Universitets aula pyntet i anledning Knut Hamsuns 85-års dag. Foto: NTB Scanpix

Også på 85-årsdagen i 1944 var han bortreist. Pressen kunne meddele at han hadde reist allerede en uke før dagen, og tilbrakte dagen på en hytte i nærheten av Oslo. Men fest ble det også dette året, tross krig og en fraværende jubilant.

Denne gangen ble Hamsun feiret med en festaften i Universitets aula i Oslo hvor tilhørerne fikk høre taler og musikk til ære for ham. Et tilsvarende arrangement fant sted på et teater i Berlin.

Dette var året etter det mislykkede møtet med Hitler, men til tross sendte både Hitler, Quisling, Terboven, Goebbels og von Falkenhorst sine hjerteligste gratulasjoner. Og litterære priser ble opprettet i Hamsuns navn: Den europeiske forfatterforening opprettet et Knut Hamsun fond og Quisling opprettet et norsk institutt for litteraturforskning i anledning 85-års dagen til Hamsun.

Knut og Marie på benken under gullregnen på Nørholm etter krigen.

Hamsuns 90-års dag i 1949 stod i sterk kontrast til 85-årsfeiringen. Selv om han fikk hilsninger og blomster på dagen, stod ikke lenger et stort pressekorps utenfor Nørholm og ventet på jubilanten. I stedet skulle leserne av Grimstad adressetidende få lese en hilsen fra Hamsun til de som hadde vist ham oppmerksomhet.

Denne lille rubrikken var å lese den 10. august i lokalavisen: Knut Hamsun takker for blomster, telegrammer og brev. Nørholm 5. august 1949.

Teksten er skrevet av Anita Estensen, leder ved Grimstad bys museer.

Hver 14. dag sender vi nyhetsbrev med artikler til våre abonnenter.

Trykk HER dersom du også ønsker å få kultur- og litteraturhistorisk lesestoff rett i mailboksen!

Du kan lese flere av museets Hamsun-relaterte artikler HER.