Stevne på Dømmesmoen

Dømmesmolaget holdt jevnlig stevner for tidligere elever, eller grasskatter, på Dømmesmoen. Nå som Dømmesmoens venner og Hagebruksmuseet planlegger jubileumshelg 3. og 4. juni kan det passe med et tilbakeblikk på de første stevnene, altså på 1930-tallet.

Fra det første stevnet på Dømmesmoen 14.-16. juli 1933

Det var viktig for miljøet på Statens Hagebruksskole på Dømmesmoen at elevene hadde tradisjoner å holde i hevd. Fra første år ble grunnlaget lagt med opprettelse av både elevavis og elevlag. Styrer Rasmus R. Hegdal og de andre lærerne bidro til å få det i gjenge. Kursene de første årene var lagt opp som ettårskurs, et-og-et-halvtårskurs- og halvårskurs, slik at det alltid var noen som kunne overføre kunnskapen om elevavisa Kveka og de forskjellige fester og tilstelninger.

For mange fortsatte kontakten etter at de ble uteksaminert. Flere av både rektorer og lærere var tidligere elever ved skolen. I 1931 ble Dømmesmolaget opprettet og et årsskrift ble utgitt med jevne mellomrom. Styrer Rasmus R. Hegdal skriver:

Når "Dømmesmolaget” herved utsender sit første “Årsskrift”, så må jeg få ledsage det med ønskene: Må det fremme samhold mellem de unge gartnere og hagebrukere! Må dets omtale av skolen og skoletiden friske op alle kjære minner og må dets faglige stoff hjelpe til å vise oss de gode muligheter vi har – i vårt arbeide og i vårt land! - R.R. Hegdal i 1. årg 1931 

Det første årsskriftet kom ut i 1931. Lærer Lars Undeland og flere av de andre ansatte var medlemmer.

I årsskriftet ble tidligere elever oppfordret til å skrive tekster. I tillegg til fagstoff og hilsninger stod også oppdateringer fra skolen. Oppdateringene kunne handle om endringer i bygningsmasse og dyrkningsfelt, og i starten også eksamensresultater. I tillegg til utgivelse av årsskriftet stelte Dømmesmolaget også i stand treff med jevne mellomrom.

Det første stevnet ble avhold som tiårsjubileum 14.-16. juli, 1933 med dette programmet:

Fredag 14. juli.

Kl. 2. Middag med kaffe.

,,   3. Åpning. (Prolog, foredrag.)

,,   5. Generalforsamling.

,,   7. Kveldsmat.

,,   8. Diskusjon, selskapelig samvær.

Lørdag 15. juli.

Kl. 9. Frokost.

,,  10. Omvisning på Dømmesmoen.

,,  12. Foredrag.

,,    2. Middag med kaffe.

,,    4. Faneinnvielse. Umiddelbart efter marsjeres, hvis godt veir, til byen under fanen. Båter ligger klar til Holmetur. I tilfelle regn fest på Dømmesmoen'

Søndag 16. juli

Kl. 9. Frokost.

,,  10. Utflukt til handelsgartner B. Beisland, Grimstad Gartneri og Løvåsvolden gård.

,,    2. Middag med kaffe. Stevnets officielle avsluttning.

Som man vil se er programmet for vårt stevne svert enkelt. Styret mener det at vi kommer ikke til Dømmesmoen for å høre på mange foredrag; men for å være sammen med gamle kamerater så vi kan friske op gamle minner og prate om nytt som har hendt oss.

I løpet av de første ti årene ble 73 elever uteksaminert fra «de videregående kurser» og 158 fra ettårskurset. Mange tidligere elever tok turen tilbake.

Klasserommene ble pyntet til fest og husmor Gunhild Belland, senere gift Nordal, disket opp med mat til de fremmøtte.

Neste stevne ble avhold tre år senere, 21.-23. august 1936. Dette stevnet var "viet det kameratslige samvær". På programmet stod ikke foredrag og taler, men kaffetur til Rore og besøk på Grimstad Gartneri

Besøk hos Fuhr. Mons Fuhr hadde bidratt sterkt til at Statens Hagebruksskole ble opprettet på Dømmesmoen.

Også i 1939 var det stevne, denne gang 8. og 9. juli. Det startet med omvisning på skoleområdet og tidligere elever fikk se utviklingen til trær og busker de hadde vært med på å plante og beskjære flere år tidligere. Siden sist hadde granhekken rundt dammen blitt fjernet og veien gjennom Dybedal var påbegynt. Skolen fikk deretter overrakt et portrettmaleri av bestyrer Hegdal, som hadde gått bort 2. desember 1937. Maleriet var en gave fra Mons Fuhr, som hadde engasjert maler R. Strømme. Det ble til en minnestund med flere taler, og nevøen, hagebrukskandidat Rasmus Heggdal, takket på vegne av familien.

 

På holmetur 8. juli 1939.

Dagen ble avsluttet med båttur til Maløya. Her disket Frk. Belland opp med mat, og det var danseplan og fyrverkeri. På søndagen ble det besøk på Vinkjellerens tak og festmiddag. "Stevnet blev i alle deler vellykket. Vi skiltes med ønske om vel møtt om 3 år." - Kåre Åmlid i Årsskriftet for 1940.

Danseplanet på Maløya med Myre på dragspelet.

I år er det 100 år siden Gartnerskolen på Dømmesmoen ble åpnet (som Hagebruksskole). For å feire dette åpner det i sommer en ny utstilling på Hagebruksmuseet. Her kan gamle grasskatter kjenne igjen bilder og gjenstander, og utenforstående kan lære litt om Statens Gartnerskole, dette viktige navet i Grimstads grønne næringsliv.

Teksten er skrevet av Jakob Haavik Tønnessen stedsansvarlig for Norsk Hagebruksmuseum.

Hver 14. dag sender vi nyhetsbrev med artikler til våre abonnenter.

Trykk HER dersom du også ønsker å få kultur- og litteraturhistorisk lesestoff rett i mailboksen!