I krukke, glass, boks og flaske

Om dyrking, konservering og markedsføring av hagebruksprodukter.

Foto: Gerd Corrigan.

Grimstad er fylkets største jordbrukskommune. Grunnene er mange, og klima, jordsmonn og ikke minst dyktige og kunnskapsrike foregangsmenn gjorde sitt til å sette Grimstad på kartet.

Utstillingen forteller om dyrking, konservering og markedsføring av hagebruksprodukter.