Morten Smith Petersen og Hasseldalen

Som reder, politiker og innovatør hadde Morten Smith Petersen en finger med i spillet på de fleste felter innenfor sjøfarten.

Morten Smith Petersen (1817 - 1872)

I 1850 var Hasseldalen eiet og drevet av Morten Smith Petersen (1817 – 1872). Morten Smith Petersen hadde kjøpt Hasseldalen i 1848 for 2164 spesidaler. Fire år tidligere hadde den forrige eieren, Mathias Gundersen, anlagt et verft på stedet. På dette verftet ble det både gjort reparasjoner og bygget nye skip. Da Gundersen fikk økonomiske problemer i 1848, måtte han imidlertid selge stedet.

Smith Petersen bygget hele 32 fartøyer på verftet i Hasseldalen og disponerte på høydepunktet så mange som 20-30 skip på en gang i sitt rederi. Smith Petersen var opptatt av å tilknytte seg flinke fagfolk, noe som fikk utslag i at han ofte benyttet utenbys kapteiner. Da Morten Smith Petersen fikk kritikk for dette, svarte han at «han tok sine kapteiner fra de beste folk han hadde, enten de gikk med lue og trøye eller flosshatt og bonjour». Morten Smith Petersen skilte seg i sin storhetstid ut fra mange andre redere i Aust-Agder ved at han fikk kapitalsterke borgere i Kristiania til å kjøpe parter i skipene sine. Han gikk bort fra tradisjonen om å knytte til seg lokale bønder og håndverkere som partseiere – disse fikk i stedet kontant betaling.

Morten Smith Petersen var ikke bare reder og verftseier. Han var en av de første rederne som bygget opp en klynge av maritime virksomheter rundt seg, og jobbet mot en profesjonalisering av skipsfarten. Smith Petersen var politiker både på lokalt og nasjonalt nivå. Han satt som ordfører i Grimstad i hele 8 perioder mellom 1851 og 1868, og han satt på stortinget i fire perioder mellom 1859 og 1871. På stortinget kjempet Smith Petersen aktivt mot statens inngrep i skipsfarten, og han var en tydelig tilhenger av frihandel.

Smith Petersen var initiativtakeren bak opprettelsen av Agders Assuranceforening i 1854 og en av stifterne til Det norske Veritas i 1864.

Det største skipet som ble bygget i Hasseldalen under Smith Petersens tid var fullriggeren Guldregn (1872). Da Guldregn ble sjøsatt, delte Morten Smith Petersen ut en spesidaler til hver av de over 100 arbeiderne på verftet. Dagen etter gikk Smith Petersen en spasertur på verftet i Hasseldalen. Han følte seg med ett dårlig, fikk et illebefinnende og døde brått, bare 54 år gammel.

Da Morten Smith Petersen døde i 1872 overtok sønnen Fredrik Smith Petersen både Hasseldalen og rederidriften. Han fortsatte i farens fotspor noen år før han fulgte den teknologiske utviklingen og satset på jern- og stålseilskip.

Fullriggeren Guldregn (1872).