Det norske folks evige takk vil bli din belønning

Selv om de fleste krigsseilere nå har gått bort er det enda mange som husker dem. De var fedre, onkler og besteforeldre, og det de hadde gjennomlevd påvirket dem.

Flåten var Norges viktigste bidrag til de alliertes krigsinnsats, men medaljens bakside var menneskelige tap; 4 647 mennesker døde på norske skip i løpet av krigen, enten hjemme langs kysten eller ute på de syv hav. I tillegg kom mange hjem skadet for livet og kraftig preget av krigens inntrykk. Krigsseilasen satte sine spor, ikke bare i dem som vendte hjem men også i dem som ventet og i dem som vokste opp i kjølvannet.

Selv om de fleste krigsseilere nå har gått bort er det enda mange som husker dem. De var fedre, onkler og besteforeldre, og det de hadde gjennomlevd påvirket dem. Et viktig mål for utstillingen er at alle som har en tilknytning til en krigsseiler skal finne noe som er relevant for dem. Derfor vil man også få muligheten til å følge et enkelt skip eller en enkelt krigsseiler gjennom krigsårene.