Morten Smith Petersen og Hasseldalen

Om veien til moderne skipsfart, maktskiftet fra skipper til reder, og overgangen fra seil til damp.

Denne utstillingen på Sjøfartsmuseet handler om rederen Morten Smith Petersen (1817-1872) og hans rolle i moderniseringen av den maritime næringen.

Morten Smith Petersen var en av initiativtakerne til opprettelsen av Det Norske Veritas og sentral innenfor Agders Assuranceforening. I tillegg var Smith Petersen politisk aktiv på både lokalt, regionalt og nasjonalt plan og en aktiv forkjemper for frihandelen. I 1848 kjøpte Morten Smith Petersen eiendommen Hasseldalen, og under hans styre ble det bygget en rekke seilskip som holdt en svært høy kvalitet ved verftet.

Utstillingen viser generelle trekk og utvikling i skipsfarten på 1800-tallet og frem til nyere tid med fokus på Aust-Agder. Her vil du kunne lære om maktskiftet fra skipper til reder, overgangen fra seil til damp og flere andre spennende historier.

Stedet hvor museet holder til i Hasseldalen rommer 150 år med verfts- og sjøfartshistorie. Her har det blitt bygget store seilskuter, dampskip, sjekter, prammer, lektere og livbåter. På det meste rommet verftet over 500 arbeidere.